Groepbijeenkomsten.

Je bent niet alleen

Veel mensen vinden het prettig te horen hoe anderen in dezelfde fase de zwangerschap of het ouderschap beleven. Soms is er veel herkenning of juist niet, wat kan zorgen voor veel nieuwe informatie en bevestiging of nieuwe inzichten. Thema’s komen in principe vanuit de groep, wat speelt er? Waar loopt men tegenaan? Waar is men nieuwsgierig naar? Maar we zorgen natuurlijk ook voor een leidraad en dat er verschillende thema’s aan de orde komen. Het helpt wanneer je niet alleen staat, anderen ontmoet je ervaringen kunt delen.

Omdat wij wilden toetsen wat de behoefte is die er leeft bij andere (aanstaande) ouders hebben wij verschillende enquêtes gehouden. Zowel vanuit die resultaten, als vanuit de gesprekken met ouders, bleek dat wij het bij het juiste einde hadden. Pijnlijk is soms hoeveel mensen aangeven het een heel goed initiatief te vinden wat wij neerzetten maar toevoegen ‘hadden we dat maar eerder geweten!’ We hebben gevraagd naar hun ervaringen en wat ze hebben gemist in de gehele periode van zwangerschap tot in het ouderschap en welke thema’s volgens hen meer aandacht zouden moeten krijgen. Dit zijn ook de thema’s die bij begeleiding veel naar voren komen.

Deze thema’s kwamen in het bijzonder naar voren:
 • De veranderende rol t.a.v. partner, werk en leven
 • Wat te verwachten van ouderschap
 • Stilstaan bij klachten/grijze wolk
 • Twijfels/onzekerheden/angsten
 • Levensveranderend proces

Verder gaf men aan vooral behoefte te hebben aan:

 • Lotgenoten contact
 • Voorlichting over de periode direct na en langer na de bevalling
 • Eerlijkheid over het minder rooskleurige
 • Praktische hulp
 • Hulp bij borstvoeding
 • Luisterend oor/begrip
 • Begeleiding toen het traject medisch werd

De groep bestaat uit maximaal 9 mensen. Er kan in overleg ook beeldend gewerkt worden met de groep, buiken beschilderd of gegipst of een andere activiteit plaatsvinden. Zie ook workshops die in groepsverband gegeven kunnen worden. Hierbij zijn verschillende onderwerpen mogelijk.

Groepsbijeenkomsten zijn mogelijk vanaf 25 euro inclusief BTW, afhankelijk van de tijdsduur en inhoud. Neem nu contact op over de mogelijkheden of wanneer je vragen hebt.