Privacy protocol.

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe wet persoonsgegevens van kracht (AVG) waardoor er bepaalde dingen veranderen op het gebied van privacy en gegevensverwerking. In dit protocol kunt u lezen welke maatregelen Ikverwacht neemt en wat uw rechten zijn.

Waarom verzamel ik gegevens?
Ik ben wettelijk verplicht zorgdossiers en facturen te bewaren. Voor zorgdossiers geld volgens de wet WGBO een termijn van 15 jaar, voor financiële informatie zoals in facturen 7 jaar.

Welke gegevens worden verzameld?
Gegevens die worden verzameld zijn afhankelijk van de begeleiding/behandeling maar in ieder geval zijn dat de gegevens terug te vinden in de eventuele arbeidsovereenkomst (naam, geboortedatum, soort begeleiding en het doel, enz), gegevens nodig voor facturatie (rekeningnummer, BSN enzovoort) en gegevens die in verslagen genoemd worden omdat ze van belang zijn voor de voortgang (verloop, bijzonderheden, obstakels enzovoort). Dit wordt met u besproken tijdens de eerste afspraak.

Wanneer u zelf berichten plaatst bijvoorbeeld op onze Facebookpagina, heeft u zelf de mogelijkheid uw berichten te bewerken of te verwijderen. Wij hebben deze mogelijkheid niet. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u hier wel of niet deelt met anderen.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt? En hoe lang?
Deze gegevens worden gebruikt als naslagwerk om te kunnen terugblikken tijdens de behandeling/begeleiding. Deze informatie is alleen voor mij als behandelaar toegankelijk gedurende de behandeling. U bent verder als patiënt/cliënt/ouder de enige met inzagerecht, tenzij u schriftelijk toestemming geeft deze informatie verder te delen met derden (zoals een andere zorgverlener). Daarna geldt dit voor de wettelijke bewaartermijn zoals genoemd 15 en 7 jaar.

Klanten/cliënten/ouders moeten toestemming geven voor het opslaan van deze gegevens. Hiervoor ondertekenen zij een verklaring waarin ze aangeven hiermee akkoord te gaan. Zij hebben het recht deze gegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen op verzoek.

Andere veiligheidsmaatregelen
De pc die gebruikt wordt voor het verwerken van de genoemde gegevens is beveiligd met een wachtwoord en tevens heeft de map waarin verslagen en facturen worden bewaard een wachtwoord. Gegevens worden alleen op deze pc opgeslagen, en een back-up op een aparte harde schijf is eveneens beveiligd met een wachtwoord.

Er wordt niet meer per whatsapp gecorrespondeerd tenzij over niet gevoelige (persoonlijke) informatie als een afspraak verzetten en dergelijke. Per mail wordt alleen informatie uitgewisseld die persoonlijk van aard is via een afgeschermde beveiligde omgeving (secure mail).

Wanneer u zelf berichten plaatst bijvoorbeeld op onze Facebookpagina, heeft u zelf de mogelijkheid uw berichten te bewerken of te verwijderen. Wij hebben deze mogelijkheid niet. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u hier wel of niet deelt met anderen. Wanneer u ons toestemming geeft foto’s of teksten te gebruiken zullen we een verklaring voorleggen waarin staat dat u hiermee akkoord gaat en wat uw rechten zijn (verwijderen, inzien, wijzigen enzovoort) en/of zorgen we dat dit schriftelijk is vastgelegd.

Berichten die worden uitgewisseld worden verwijderd zodra het gesprek afgesloten wordt of zo snel als de gegevens niet meer van belang zijn.

Wanneer er vragen zijn over dit protocol, privacy of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ikverwacht.nl. Ik zal dan z.s.m. reageren maar uiterlijk binnen 1 maand.